fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
Indukcja pola magnetycznego kj11: Znaleźć indukcje pola magnetycznego w odległości h od nieskończone długiego przewodnika w którym płynie prąd o natężeniu I korzystając (a) z prawa Ampera (b) z prawa Biota−Savarta.
6 gru 22:38