fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
walec, obroty, bez poślizgu miszcz fizyki: jak to to... Walec o promieniu R obraca się wokół poziomej osi z prędkością kątową ω0. Walec kładziemy na poziomej płaszczyźnie. Współczynnik tarcia pomiędzy walcem a płaszczyzną wynosi f. Proszę policzyć, po jakim czasie walec zacznie toczyć się bez poślizgu. nie za mało dany
6 gru 20:14
'Leszek: J= 0,5mr2 , moment bezwladnosci walca MF = T*r = mgfr , moment sily tarcia
 MF mgfr 
ε =

=

, oraz ε = ωo/t
 J 0,5mr2 
 ωor 
czyli t =

 2gf 
6 gru 21:58
miszcz fizyki: dzieny
6 gru 23:08
||: ładnie przepisaneemotka
6 gru 23:09