fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
Zmiana energii kinetycznej. john2: Zmiana energii kinetycznej.
 m 
Powiedzmy, że ciało o masie m = 2 kg najpierw poruszą się z prędkością v1 = 5

, a po
 s 
 m 
chwili w wyniku działania pewnej siły jej prędkość zmieniła się na v2 = −5

. Jak
 s 
zmieniła się energia kinetyczna ciała? Domyślam się, że powinno to wyglądać tak: ΔEk = Ek końcowa − Ek początkowa
 1 1 1 1 
ΔEk =

mv22

mv12 =

m(v22 − v12) =

* 2 (25 − 25) = 0 J
 2 2 2 2 
Czyli nie zmieniła się, ale jednak czegoś mi brakuje, bo w końcu doszło do zmiany prędkości, jakaś praca została wykonana, więc do jakiejś zmiany energii musiało dojść i kusi mnie, by napisać tak:
 1 1 1 
ΔEk =

m(Δv)2 =

m(v2 − v1)2 =

* 2 (−10)2 = 100 J
 2 2 2 
Która wersja jest prawdziwa i dlaczego?
6 gru 09:55
' Leszek: Ten dtugi wynik jest poprawny, wykonana zostala praca na zmiane kierunku ruchu ciala . Mozna to zadanie zrobic wykorzystujac zaleznosc energii kinetycznej i pedu
 p2 
Ek =

 2m 
ped zmienil sie o Δp = mv −(−mv) = 2mv
 (Δp)2 
Czyli ΔEk =

= 100 J
 2m 
6 gru 11:15
john2: Dziękuję.
6 gru 11:38