fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
elektromagnetyzm Kubson: Proton poruszający się z prędkością 105 m/s wpada w jednorodne pole magnetyczne o indukcji 0,4T pod kątem 45 stopni. Znajdź promień okręgu po którym będzie się poruszał proton e= 1,6 x 1019C masa pr.= 1,672 x 1027 q=2e czy wzór: qvB=mv2sin/2 jest odpowiedni?
5 gru 19:00
' Leszek: Proton bedzie sie poruszal po linii srubowej dla ktorej promien okreslony jest przez warunek evB = m(v sin α )2/r proton ma ladunek q = e , skok linii srubowej S = v cos α * T , gdzie T = 2πr/(v sin α )
5 gru 19:38