fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
czas ruchu klocka z pociskiem madziamadzia: Pocisk o masie 5 g wystrzelony poziomo z szybkością 500 m/s trafia w pryzmę piasku, w której zmniejsza szybkość, a następnie wbija się w drewniany klocek o masie 2 kg, spoczywający na poziomym podłożu. Przyjmij, że pocisk przebija zwał piasku o długości 60 cm w czasie 2 * 10 do −3 s. Oblicz: a) drogę, którą przebędzie klocek z pociskiem do chwili zatrzymania, jeżeli współczynnik tarcia klocka o podłoże wynosi 0,25 b) czas ruchu klocka z pociskiem. wyniki które powinny wyjść a) s jest równe w przybliżeniu 1,24 cm b) t jest równe w przybliżeniu 0,1s
4 gru 16:35
||: zastosowałaś się do tego co ci tu napisano: http://forum.zadania.info/viewtopic.php?f=28&t=81314
5 gru 11:04