fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
Z wierzchołka igloo John: rysunekZ wierzchołka igloo ześlizguje się mały, płaski kawałek lodu.Oblicz wysokość H i wartość prędkości kawałka lodu w chwili "oderwania się" od igloo. Zadanie rozwiązywane wiele razy, ale proszę o rozwiązanie w którym nie korzystamy z zasady zachowania energii.
4 gru 15:58
||: porównaj siłę odśrodkową bezwładności ze składową siły ciężkości równoległą do promienia
5 gru 10:55