fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
Dynamika ruchu obrotowego bryły sztywnej Lolka: Koło obraca się z prędkością kątową 60 rad/s. W pewnym momencie przyłożono w punkcie odległym o r = 0,2 m od osi koła siłę hamującą F= 50 N. Zakładając, że koło jest jednorodnym krążkiem o masie m = 9 kg i promieniu R = 0,3 m obliczyć czas, po którym koło przestanie się obracać.
3 gru 22:24
'Leszek: Ruch obrotowy kola J = 0,5mR2
 MF F*r 
ε =

=

 J 0,5mR2 
 ω 
Oraz ε =

 t 
Czyli
 2Fr ωmR2 
ω/t =

⇒ t =

= 2,43 s
 mR2 2Fr 
PS. nie jest napisane jak do powierzchni kola ktore jest jednorodnym krazkiem przylozono sile F ?
4 gru 10:54
Lolka: Niestety nie, to jest cała treść zadania jaką mi podano
4 gru 13:58