fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
Środek ciężkości układu gggg: Trzy identyczne masy punktowe m = 2 kg rozmieszczone są w wierzchołkach trójkąta równobocznego o boku a = 0,5 m. Obliczyć położenie środka masy układu w układzie kartezjańskim wyznaczonym przez jeden z wierzchołków trójkąta (który będzie stanowił początek układu współrzędnych O) i jeden z boków trójkąta (który wyznacza oś OX).
3 gru 22:18
'Leszek: Srodek masy lezy w srodku okregu opisanego ( i wpisanego ) na trojkacie rownobocznym. Zrob rysunek i oblicz w podanym ukladzie odniesienia wspolrzedne tego punktu.
4 gru 11:10
'Leszek: Wspolrzedne srodka masy wynosza P ( 0,5a ; 0,5a tg 30° )
4 gru 13:50