fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
Prawa Keplera gggg: Energia mechaniczna planety o masie m = 6*1024 kg (Ziemia), poruszającej się po orbicie eliptycznej o półosi wielkiej a wokół gwiazdy o masie M = 2*1030 kg (Słońce) jest równa E=−GMm/2a. Obliczyć energię E znając okres obiegu planety T = 1 rok ale nie znając a.
3 gru 22:14