fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
Prawo powszechnego ciążenia XD: Satelita geostacjonarny to taki obiekt, który 'wisi' nieruchomo nad jednym punktem Ziemi, czyli porusza się (w płaszczyźnie równika) w kierunku obrotu Ziemi z taką prędkością że jest nieruchomy względem powierzchni Ziemi. Wyznaczyć odległość od środka Ziemi do sztucznego satelity oraz wyznaczyć jego prędkość liniową. Promień Ziemi przyjąć jako R = 6370 km.
3 gru 22:08
satelita: r = 42 150 km
3 gru 23:11
'Leszek: Predkosc
 2πr 2*3,14* 42150 km 
v =

=

= 11029 km/h
 T 24 h 
4 gru 10:38
||: należy podstawić dobę gwiazdową T = 23h 56min 4s
4 gru 11:16
XD: skąd wzięło się r = 42 150 km?
4 gru 14:10
'Leszek: Porownaj sile dosrodkowa z sila przyciagania grawitacyjnego czyli mv2/r = GmM/r2 oraz v = 2πr/T Czyli
 GMT2 
r = 3

 2 
4 gru 14:32
XD: Dziękuje
4 gru 16:27
||: o wiele prościej i szybciej jest gdy zastosujesz III prawo Keplera
5 gru 10:56
||:
as3 G(Mz+m) GMz 

=


Tg2 2 2 
 GMzTg2 
stąd a =3

, gdzie Mz−masa Ziemi, Tg − doba gwiazdowa
 2 
as ≈42 160 km
5 gru 11:03