fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
Moc rarrr: Pociąg o ciężarze P = 6*106 N porusza się ruchem jednostajnym pod górę. Wzniesienie góry wynosi h = 5 m na każdy kilometr drogi. Siła tarcia działająca na cały pociąg wynosi T = 104 N. Prędkość pociągu jest równa v = 72 km/h. Wyznaczyć moc parowozu.
3 gru 22:03