fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
Nieinercjalny układ odniesienia rarrr: Samochód o masie m = 1500 kg porusza się z prędkością v = 20 m/s po kołowym torze o promieniu R = 190 m, nachylonym pod pewnym kątem α w kierunku prostopadłym do kierunku jazdy ('do wewnątrz'). Ile musi wynosić kat nachylenia tego toru α, aby samochód utrzymał się na torze przy braku sił tarcia?
3 gru 21:59