fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
Zderzenia tom23: Dwie doskonale sprezyste kule o masach odpowiednio m1=100g m2=300g sa zawieszone na jednakowych niciach dlugosci l=50cm. Pierwsza kula zostala odchylona od połozenia rownowagi o kąt 90°. Na jaką wysokość ponad poziom położenia pocz. podniesie się kula druga?
2 gru 10:21
||:
 m1v12 
m1gL =

 2 
v1 = p{2gL] − prędkość 1 kuli przed zderzeniem
2 gru 12:37
||: v1=2gL
2 gru 12:37
||: zderzenie sprężyste: rozwiązujesz układ r−ń: m1v1= m2u1+m2u2 m1v12= m1u12+m2v22 z tego wyznaczysz m2u22
2 gru 12:39
||: na koniec podstawisz do ZZEnergii:
 u22 
h =

 2g 
2 gru 12:40