fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
Cząstka w jednorodntm polu magnetycznym Paweł : Protein i elektron wpadają w obszar tego samego jednorodnego pola magnetycznego prostopadle do jego linii i zataczaja polokregi. Oblicz stosunek promieni tych polokregow wiedząc, że A) energie kinetyczne obu cząstek są takie same B) cząstki maja jednakowe pędy Siła Lorentza bedzie równa QVB, co się równa siłe dośrodkowej F = mv2 / r QVB = mV2/2 Nwm co dalej
30 lis 23:04
Paweł : Proton*, przepraszam za błąd na początku zdania.
30 lis 23:11
||: a dalej porównaj energie kinetyczne protein mpvp2= meve2 lub ich pędy mpvp= meve i podstaw do równości sił wtedy zostaną same promienie
1 gru 06:55