fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
dynamika, połączone klocki nicią, Ann123: rysunekNa układ dwóch połączonych nierozciągliwą nicią klocków działa stała pozioma siła o wartości 30N (zaznaczona na rysunku). Masa pierwszego mniejszego klocka wynosi 2kg a większego 3kg. Ile wynosi siła z jaką oddziałują na siebie klocki jeśli współczynnik tarcia pierwszego klocka o podłoże wynosi 0.5 a większego 0,3. Przyjmij że jedynymi siłami oporów ruchu są siły tarcia klocków.
30 lis 10:51
'Leszek: Dane : m1 = 2 kg f1 = 0,5 m2 = 3 kg f2 = 0,3 g = 10 m/s2 F = 30 N Przyspieszenie klockow
 F − (f1*m1 + f2*m2)g 
a=

 m1 + m2 
Sila dzialajaca miedzy klockami ,czyli sila naprezenia linki laczacej klocki Fn − f2*m2 g = m2 *a czyli Fn = f2* m2 (g + a)
30 lis 12:36