fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
oblicz prace sanek Paweł: Oblicz pracę przesunięcia sanek o masie 40 kg na płaskiej drodze 1.5km w dwóch przypadkach a) ciągnięcia ich na lince tworzącej kąt 300 z poziomem b) pchania ich z siłą skierowaną pod kątem 300 do poziomu. Ruch sanek jest jednostajny, współczynnik tarcia jest równy 0.15.( g = 9.81m/s2)
29 lis 18:42
karb: m=40kg s=1500m f=0,15 rysujesz trójkąt prostokątny o przyprostokątnej s i umieszczasz odpowiednio kąt, w zależności od a i b W=FS, S masz dane, a F jest równe sin lub cos kąta podanego w treści zadania, razy Q=mg, zależnie od przykładu
29 lis 21:43