fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
Podaj wzór LOPEZ: Wykonując pracę 0.03J rozciągnięto sprężynę, na której jest umocowana kulka o masie 30dag. Sprężynę puszczono i zaczęła ona drgać z okresem równym 3.4s. Podaj wzór na wychylenie i prędkość kulki oraz siłę, przeciwko której wykonano pracę. (masę sprężyny i opory ruchu zaniedbujemy) Prosiłbym o rozwiązanie całego zadania bo kompletnie tego nie ogarniam, z góry dzięki
29 lis 18:40
||:
 kx2 
zastosuj dwa wzory: W = ΔEs=

 2 
 m 
i T = 2π

 k 
30 lis 14:38