fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
Szeregowe i równoległe połączenie kondensatorów Smule: Czemu dla kondensatorów połączonych równolegle U = const, a dla kondensatorów połączonych szregowo Q = const?
29 lis 17:01
29 lis 21:37