fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
Obbwody elektryczne kot: rysunekW obwodzie przedstawionym na rysunku wartość SEM jest stała, a opór R można zmieniać. Znajdź wartość R dla której w tym oporniku wydziela się najwięcej energii termicznej. Źródło jest doskonałe. Kolejno od lewej opornik R1 = 2 Ω R2= 5 Ω R3 można zmieniać
28 lis 20:29
+-: Najprościej wyznaczyć zastępcze źródło napięciowe o szeregowej oporności oporności Rw która będzie opornością zastępczą R1, R2 połączonych równolegle. Teraz Rw i R będą połączone szeregowo wyznaczamy moc na R a następnie maxymum funkcji, choć z góry wiadomo,
 10 
że będzie to dla R=Rw=

Ω
 7 
28 lis 21:54
kot: Ale oporniki 1 i 2 nie są połączone równoległe, tylko opornik 2 i 3, ale po ich zmodyfikowaniu beda tworzyc z opornikiem 1 połączenie szeregowe. Ale jak to zapisać za pomocą różnicy potencjałów (napięcia)?
 U2 
P=

 R 
U= R*I
 ε 
I=

 R 
 R*ε 
U=

 R 
I tu wypada te R skrócić, ale w rozwiązaniu zadania jest napisane że rożnica potencjałów jest równa
 ε*R(rownoległe R2 i R3) 
U=

 R(równolegle)+R1 
I stąd moje pytanie, dlaczego tak jest?
28 lis 22:08
kot:
 10 
A jeszcze jedno pytanie, a skąd wiadomo że R=Rw=

Ω?
 7 
28 lis 22:16
+-: Obejrzyj Twierdzenie Thevenina. Jeżeli nie będziesz mógł skorzystać z Twierdzenia Thevenina no to będzie trochę pisania. Wyznaczasz Rz patrząc od źródła następnie Iź spadek na R1 odejmujesz od E i masz napięcie na R ,P =U2/R i dalej maximum pochodna
28 lis 22:29
+-: Maksymalną moc uzyskuje się przy tzw. dopasowaniu czyli gdy oporność obciążenia jest równa oporności wewnętrznej źródła. Jak to wyliczysz to zobaczysz,( możesz poczytać o dopasowaniu). .
28 lis 22:34