fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
przedział studenta Fishera student: Należy obliczyć przedział studenta ( Fishera ) dla tych wartości U => 1,2 1,3 1,0 1,8 1,6 1,1 1,2 1,1 1,6 1,3 [ V ]
28 lis 18:14
||: przedział czego ?
28 lis 22:44
MAti: XD Chyba siedzimy w tym samym Bagnie kolego XD
29 lis 17:07
'Leszek: Najpierw obliczamy srednia arytmetyczna otrzymanych wynikow, wynosi ona Usr = ∑ Ui/n = 1,32 V nastepnie obliczamy odchylenie standartowe
 1 
δ2 =

* ∑ ( Ui − Usr)2 = 0,00668889,
 n(n−1) 
Czyli δ = 0,0818 Korzystam z tablicy Fishera i dla n = 10 i poziomu ufnosci 0,95 otrzymuje tα = 2,23 Zatem blad bezwzgledny pomiary napiecia ΔU = α*tα = 0,18 Czyli napiecie U = 1,32 +/− 0,18 V
30 lis 21:23
||: Nie mącmy studentom w głowach, w ich wynikach z laborek przedział ufności jest zwykle na poziomie 68% , a wtedy współczynnik≈1 i wynik zawiera się w przedziale x = xśr ±σ dlatego moje pytanie sprzed 2 dni było istotne
1 gru 06:49