fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
Pomocy! niepotrafie: Zosia położył swój plecak na podłodze jadącego autobusu. Autobus nagle zaczął hamować. Plecak ma masę 3kg i zacząłby się poruszać, gdyby siła bezwładności przekroczyła wartość 9N. Oblicz maksymalne przyśpieszenie, z jakim może hamować autobus, aby plecak nie przesunął się po powierzchni podłogi.
28 lis 08:17
'Leszek: Fb = ma , sila bezwladnosci , FT − sila tarcia Fb = FT ⇔ ma = 9 N ⇒ a = 9 N/3 kg = 3 m/s2
28 lis 08:25