fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
energia i jej przemiany Ksiądz: Co godzinę przez 4 min gejzer wyrzuca słup wody na wysokość 45m. Wykaż, że podczas jednej erupcji gejzer wyrzuca ok. 40 000 l gorącej wody. Otwór wylotowy ma pole powierzchni przekroju poprzecznego równe ok. 0,0055 m2. Dla uproszczenia przyjmij, że gejzer przez cały czas wyrzuca wodę ze stałą prędkością o wartości 30m/s. Wzór na powieszchnię walca to V=πr2*h no to s=0,0055m2, V=sh=0,2475m3 co robię źle? jak poprawnie to zrobić?
27 lis 19:53
Blazkowicz: h=l=v*t V=s*l=svt=0,0055*30*240≈40m3≈40000dm3 ======================================= powinno być ok
27 lis 20:01
'Leszek: Obliczam element masy wyrzuconej wody Δm = q *V = q S*v*Δt podstaw q = 1000 kg/m3 , gestosc wody S = 0,0055 m2 ,pole przekroju poprzecznego slupa wody v = 30 m/s , predkosc wody Δt = 4 min = 240 s Jak podstawisz te dane to otrzymasz mase wyrzucanej wody Δm = 39600 kg a to wynosi prawie 40000 litrow wody.
27 lis 20:08