fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
Obliczyć Marcin: rysunekObliczyć minimalną i maksymalną wartość masy m, aby układ pokazany na rysunku pozostawał nieruchomy. Równia o kącie nachylenia alfa przymocowana jest do podłoża. Współczynnik tarcia między ciałem o masie M, a powierzchnią równi wynosi x
27 lis 13:20
'Leszek: Warunek rownowagi sil Mgsin α − Mgfcos α = mg ⇒ m = M(sin α − fcos α) lub Mgsinα + Mgfcos α = mg ⇒ m = M(sin α + fcos α )
27 lis 13:43