fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
Obliczyć jacob: Obliczyć energię kinetyczną kuli o masie m = 500g i promieniu r = 10cm wirującą z częstotliwością f = 3 obr/s.
27 lis 12:15
'Leszek: Wystarczy podstawic do wzoru
 2 2mr2 
Ek =

, J =

, ω = 2πf
 2 5 
27 lis 12:18