fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
odległość gosc: Pomoże mi ktoś, bo nie wiem, gdzie robię błąd?
26 lis 16:57
gosc: Oblicz odległość, w której należy umieścić: a) pręt o długości 1 m, aby był widoczny pod kątem jednej sekundy łuku b) monetę pięciozłotową ( o średnicy 24 mm), aby była widoczna pod kątem jednej minuty łuku
26 lis 16:58
gosc: pierwszy przykład mam dobrze w szkole
1 ''  1 m  

=

360 stopni 2 pi x  
26 lis 17:00
gosc:
 360 stopni * 1 m  
x=

 1 '' * 2 * 3,14  
26 lis 17:01
gosc:
 360 * 60 * 60  
x =

= 206369 m
 1 * 2 * 3,14 
26 lis 17:02
gosc: w b) ma wyjść y = 82, 5 m
26 lis 17:03
gosc: zaczęłam tak:
1 ' 0,0024m 

=

360 stopni 2 pi y 
26 lis 17:04
gosc:
 360 stopni *0,0024 m 
y =

= 0,1375796
 1 ' * 2 * 3,14 
26 lis 17:05
gosc: gdzie robię błąd?
26 lis 17:05
+-: błędy są dwa I .1mm=? m II. 1o=?'
26 lis 18:46