fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
różnica faz fala dzwiekowa kj11: Wyznacz różnicę faz między dwoma punktami fali dźwiękowej rozchodzącej się w powietrzu z prędkością v=340 m/s jeśli punkty te są odległe od siebie o l=0,25 m, a częstotliwość fali wynosi ν=680 Hz.
24 lis 22:10
'Leszek: Dlugosc fali akustycznej w powietrzu λ = v/f = (340 m/s)/(680 Hz) = 0,5 m l = 0,25 m czyli jest to polowa dlugosci fali czyli roznica faz wynosi 180 ° .
24 lis 22:15