fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
Czy ruch jednostajnie zmienny to ruch niejednostajny? gość: Czy ruch jednostajnie zmienny to ruch niejednostajny?
23 lis 20:40
||:
23 lis 22:18