fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
Sanie zsuwaja sie ze wzgorza Ewe: Sanie zsuwaja sie ze wzgorza o wysokosci h nachylonego pod katem α do poziomu i zatrzymują sie w odległości x od jego podstawy. Znaleźć współczynnik tarcia f san o snieg jeśli jest on stały podzas calego ruchu
23 lis 00:08
||: Ep = WT czyli
 h 
mgh = μ(mgcosα*

+mg)
 sinα 
 h 
μ=

 hctgα+1 
23 lis 09:44
'Leszek: W wyrazeniu na prace WT brakuje wielkosci x
 h 
powinno byc WT = μ(mgcos α *

+ mgx)
 sin α 
Czyli wspolczynnik tarcia na calej drodze
 h 
μ =

 h ctg α + x 
23 lis 10:49