fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
Oświetlenia LED często pisywane są w formie „kolor biały ciepły” lub „zimny”. Co Skorpion: Oświetlenia LED często pisywane są w formie „kolor biały ciepły” lub „zimny”. Co to oznacza z punktu widzenia fizyki?
22 lis 17:49