fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
Prąd o jakim natężeniu płynie w obu w obu przypadkach w stanie ustalonym ? Skorpion: Dysponujemy rezystorem 1 kΩ oraz kondensatorem 1 nF. Podane elementy łączymy najpierw szeregowo, potem równolegle. W obu sytuacjach obwody zasilamy napięciem stałym 5 V. Prąd o jakim natężeniu płynie w obu w obu przypadkach w stanie ustalonym ?
22 lis 17:46