fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
zadanie z małpka ruch obrotowy dynamika POMOCY arleta: Małpka o masie m1=20kg próbuje wciągnać za pomocą linki przerzuconej przez nieruchomy krązek o masie m=5kg i promieniu r=0,5m banany o masie m2=40kg. Niestety banany są zbyt cięzkie i to one poruszając się w dół ciągną małpkę . Oblicz przyśpieszenie liniowe, z jakim poruszają się banany. Współczynnik tarcia między nogami małpki a podłożem wynosi μ.
22 lis 16:12