fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
Jakie siły działają? Klaudia: rysunekNie mogę sobie poradzić z takim z pozoru prostym zadankiem. Mianowicie: Jaka siła działa na prawą podporę normalnie do płaszczyzny pochylonej, w zależności od kąta α? Dane: −masa całego wahadła m (środek masy układu w punkcie M) −kąt γ −kąt β = γ−α Wiem na pewno, że naciąg "nici" = m*g * cos(α) N=Macie pomysły co dalej?
21 lis 17:46
||: "siła działająca" na podporę to suma składowych prostopadłych do powierzchni styku nie wiadomo czy uwzględniać tez siłę nacisku koła w środku, bo nie ma nic nt. jego masy ale na pewno kulka wahadła będzie wywierała nacisk, który zmienia się w zależności od kąta wychylenia Q = mgcosβ , a to po prawej stronie to jest oko Opatrzności ? emotka
21 lis 22:58
Klaudia: Chciałam zaznaczyć kąt prosty do powierzchni styku Racja, nie dopowiedziałam. Możemy przyjąć, że koło ma masę równą n. Wtedy suma sił działających na podporę do siła od masy koła + siła od masy wahadła?
22 lis 08:39
||: tak, przy czym nacisk kuli jest stały a wahadła zależy od kąta
22 lis 09:58
Klaudia: A czy napewno siła od wahadła będzie równa mg*cos(β) Bo wydawało mi się, że ta siła będzie równa mg*cos(α)*cos(β)
22 lis 12:14