fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
Dlaczego mierząc rezystancje uzwojeń transformatora nie należy dotykać końcówek Skorpion: Dlaczego mierząc rezystancje uzwojeń transformatora nie należy dotykać końcówek palcami ?
21 lis 16:58
+-: W zależności od napięcia pomiarowego wilgotności skóry powierzchni styku i indywidualnych właściwości oporność między rękami może być nawet mniejsza od kilkunastu kΩ co oczywiście powoduje błąd tym większy im większą rezystancję mierzymy przy dużych rezystancjach wynik będzie pomiarem oporności skóry, a nie mierzonego elementu. Jeśli chodzi o transformatory to w olbrzymiej większości wypadków oporność uzwojeń nie przekracza kilkuset omów i błąd jest niewielki. Jeżeli pomiaru będziemy dokonywali starym omomierzem analogowym to w momencie odłączania końcówek możemy zostać potraktowani sem samoindukcji co może być niebyt przyjemne, a przy pomiarze metodą techniczną nawet niebezpieczne.
21 lis 20:41