fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
Siły bezwładności - spadek kluczy w windzie Milosz123: Urzędnik pracujący w biurowcu wszedł do windy, która ruszyła w dół i (przez 1 s) jechała z przyspieszeniem o wartości 4m/s24m/s2. W chwili ruszenia windy urzędnik opuścił klucze z ręki znajdującej się wówczas na wysokości 1,2 m nad podłogą. Oblicz czas spadania kluczy, przeprowadzając rozumowanie: a) Oblicz, o ile czas spadania kluczy w przypadku rozważanym w zadaniu jest dłuższy od czasu spadania kluczy w windzie nieruchomej lub jadącej ruchem jednostajnym.
21 lis 16:23
Milosz123: ...przyspieszeniem o wartości 4m/s2....
21 lis 16:29
||:
 2h 2,4 
czas spadania w nieruchomej windzie: t =


= 0,24 s
 g 10 
a w zjeżdżającej w dół z przyspieszeniem a, podłoga windy ucieka a spadające klucze ją gonią z przyspieszeniem ziemskim g
21 lis 22:46
||:
 gt2 
położenie kluczy: y1(t) =

 2 
 at2 
i podłogi: y2(t) = 1,2 +

 2 
porównaj y1 = y2 i rozwiąż
21 lis 22:48
||: t2 ≈ 0,63 s
21 lis 22:51