fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
Rezystor nieliniowy lobbb: Rezystor nieliniowy opisany jest funkcją U=I3−6I2+9I Wyznaczyć rezystancję statyczną Rs i dynamiczną Rd przy I=2A oraz I=4A.
21 lis 14:20
'Leszek: Rezystencja statyczna
 U I3 − 6I2 + 9I 
Rst=

=

= I2 − 6I + 9 = 4 − 12 + 9 = 1 Ω
 I I 
Rezystencja dynamiczna Rd = dU/dI = 3I2 − 12I + 9 = 12 − 24 + 9 = − 3 Ω
21 lis 21:43