fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
Zadanie ze statyki z klinem [][]: Klin o kącie rozwacia α wbito w szczelinę. Jaki powinien być współczynnik tarcia, aby klin się nie wyślizgnął ze szczeliny? Wydaje mi się, że trzeba pokombinować z siłami działającymi na boki klina, ale nie wiememotka Proszę bardzo o pomoc i wyjaśnienie. Z góry serdecznie dziękuje!
20 lis 21:24
;D:
 α 
F = 2T = 2μmgcos

, pod warunkiem, że klin wbity jest pionowo
 2 
21 lis 13:46