fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
Oblicz Mateusz: Kontener o masie 1,2 tony wciągano ruchem jednostajnym z szybkością 4 \frac{m}{s} po równi pochyłej za pomocą silnika elektrycznego. Silnik elektryczny połączono z kontenerem nierozciągliwą linią, którą przerzucono przez nieruchomy blok, Oblicz sprawność silnika, jeżeli jego moc jest równa 40 kW. Przyjmij, że współczynnik tarcia kontenera o równię wynosi 0,2. Kąt nachylenia wynosi 30 stopni
20 lis 18:54
||:
 W 
P =

 t 
moc w ruchu jednostajnym = Fv, przy czym należy podstawiać składową siły równoległą do toru
20 lis 20:26