fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
Energia sprężystości- czy dobrze zrobiłem zadanie? pidżej: Jaką pracę należy wykonać, aby ścisnąć sprężynę o x=10 cm, jeżeli wiemy, że sprężyna ta rozciąga się o L=5 cm po zawieszeniu na jej końcu ciężarka o masie m=50 g?
 mg 
Wyznaczyłem współczynnik sprężystości: kL=mg ====> k=

 L 
 1 
Ułożyłem równanie W=

k(x)2, podstawiłem pod "k" to co wyżej i wzór końcowy:
 2 
 mgx2 
W=

. Czy zrobiłem te zadanie dobrze?
 2L 
20 lis 17:10
'Leszek: Zadanie jest bardzo dobrze zrobione , podstaw dane liczbowe w odpowiednich jednostkach [ m ] i [ kg ].
20 lis 19:15
pidżej: Wielkie dzięki, głównym moim problemem było to czy zrobiłem te zadanie dobrze pod względem fizycznym, czy po prostu odpowiedź przypadkowo zgadzała się z tą w zbiorze
20 lis 21:15