fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
Dynamika Adrian: Znaleźć srednią siłę działąjącą na podłoże w czasie odbicia od ziemi, jeżeli człowiek o masie M = 70 kg podskoczył na wysokość h = 0.5 m. Czas odbicia ∆t = 0.2 s. Opory zaniedbujemy.
20 lis 13:47
'Leszek: Obliczam predkosc odbicia mgh = mv2/2 v = 2gh Korzystam z drugiej zasady dynamiki Newton F = Δp/Δt
 m2gh 
Czyli F =

 Δt 
20 lis 14:03