fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
Praca jasia: rysunekNa pudełko masie m=0,40 k ślizgające się bez tarcia po podłożu działają siły F1 i F2, |F1|=1,0N (patrz na rysunek, a=60 stopni). Jaką drogę s przebywa pudełko w dodatkowym kierunku osi x, jeśli jego prędkość wzrasta od wartości Vo=0,20m/s, do wartości 0,80m/s? Skorzystaj z zależności między pracą a energią kinetyczną.
20 lis 13:08
'Leszek: Chyba powinno byc jaka droge w dodatnim kierunku osi x Korzystam z pracy W = F1*cos α * S zmiana energii kinetycznej klocka ΔE = mv22/2 − mvo2/2 Czyli W = ΔE Zatem F1*S*cosα = m/2(v22 − vo2 )
 0,5m(v22 − vo2) 
S =

 ( F1*cos α) 
20 lis 13:50