fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
szpulka Ralf: Hej. Pomocy! 1) Na poziomym stole leży szpulka nici. Z jakim przyspieszeniem a będzie się poruszać oś szpulki, jeśli ciągnąć ją siłą F? Pod jakim kątem należy ciągnąć nić, by szpulka poruszała się w prawo? Szpulka toczy się bez poślizgu. Moment bezwładności szpulki o masie m względem jej środka wynosi I. wskazówka : należy napisać równania ruchów: Postępowego środka masy oraz obrotowego szpulki i stąd wyprowadzić wzór na przyspieszenie. 2) Stolik poziomy obraca się z prędkością kątową ω. Na środku stolika stoi człowiek i trzyma w wyciągniętych rękach w odległości l od osi obrotu dwa ciężarki o masie m każdy. Jak zmieni się prędkość obrotów stolika, gdy człowiek opuści ręce? Ile razy wzrośnie energia kinetyczna układu? Moment bezwładności stolika wraz z człowiekiem(bez ciężarków) wynosi I. Może mi ktoś to łopatologicznie wytłumaczyć?
20 lis 01:40
20 lis 20:33
Ralf: dziekuje
20 lis 22:43