fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
kinematyka mnsn: POMOCY! Ciało zaczyna hamować z przyspieszeniem, które maleje co 1s o 1m/s2. Z jaką prędkością porusza sie ciało jesli zatrzyma się po 10 s na drodze s. (narysować wykres: a(t),v(t), s(t))
17 lis 21:26
||: a(t) = ∫dt +C = t +C
 t2 
v(t) = ∫(t+C)dt =

+Ct +C'
 2 
 t2 t3 Ct2 
s(t) = ∫(

+Ct +C') =

+

+ C't + C''
 2 6 2 
17 lis 23:33