fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
Wyznaczanie współrzędnych Lola: W układzie kartezjańskim dany jest wektor A=(4,3,2): a) Obliczyć współrzędne tego wektora w układzie walcowym. b) Obliczyć współrzędne tego wektora w układzie sferycznym.
17 lis 20:57
'Leszek: Wspolrzedne walcowe x = r*cos φ y = r*sin φ z = z A = [4 ,3 ,2] r= x2 + y2 = 5 sin φ=y/r = 3/5θθ cos φ = x/r = 4/5 tg φ = 3/4 ⇒φ = arctg(3/4) Czyli A =[5 , arctg(3/4) , 2 ] Wspolrzedne sferyczne x = r*sin θ*cosφ y = r*sinθ*sinφ z = r*cosθ r = x2 + y2 + z2
 y 
sin φ =

 x2 + y2 
 x 
cos φ=

 x2 + y2 
 x2 + y2 
sin θ =

 r 
cos θ = z/r Wystarczy podstawic x = 4 ,y = 3 , z = 2
17 lis 21:48