fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
Obliczyć natężenie prądu kot: Gęstość prądu wzdłuż walcowego przewodnika o promieniu R zmienia się zgodnie ze wzorem:
 r 
J=J0 (1 −

)
 R 
gdzie r jest odległością od osi walca. Gęstość prądu osiąga maksymalną wartość J0 na tej osi i maleje liniowo do zera na powierzchni. Obliczyć natężenie prądu wyrażając je przez J0 i przekrój przewodnika S = πR2 .
17 lis 19:57
kot: Z rozwiązania zadania wynika że należy obliczyć całkę oznaczoną w przedziale od 0 do R z J i dS, podstawiajac za J podane wyżej wyrażenie, a za dS wzór na długość okręgu. I stąd moje pytanie− dlaczego podstawiaamy wzór na długość okręgu 2πr, a nie wzór na pole powierzchni okręgu?
17 lis 20:01
||: bo liczysz cake po konturze=długości
17 lis 23:29
'Leszek: Natezenie pradu I = ∫ jds calka liczona jest po elemencie powierzchni przekroju s = πr2 ale s = πr2 czyli ds = 2πrdr Czyli liczymy calke I = ∫ jo(1−r/R)ds = ∫ jo(1−r/R)2πrdr = 2πjo ∫ (1−r/R)rdr =
 r3 
= 2πjo[ 0,5r2

]
 3R 
po podstawieniu granic calkowania od 0 do R otrzymujemy wynik
 πjoR 
I =

 3 
18 lis 11:49
'Leszek: SORRY
 πjoR2 
Blad w druku powinno byc I =

 3 
18 lis 13:32