fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
Zasada zachowania energii Andrzej: Witam mógłbym prosić o pomoc w zadaniu, którego nie potrafię rozwiązać Zawodnik kozluje piłkę tak aby za każdym razem osiągnęła wysokość H=80cm nad podłoga. Jaką wartość prędkości musi nadać piłce jeżeli podczas uderzenia o podłogę traci ona 20 procent całkowitej energii Przyjmij g=10m/s2
17 lis 18:10
'Leszek: Z zasady zachowania energii mv2/2 = 0,2mgh v = 0,4gh
17 lis 19:06