fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
Wielkości kinematyczne w ruchu po okręgu Ala: Ciało porusza się po okręgu o promieniu r=2m. Kąt, który zakreśla promień wodzący tego ciała, zmienia sie zgodnie ze wzorem: α=5t2. Obliczyć w chwili t=3s: a) prędkość kątową, b) prędkość styczną, c) przyspieszenie kątowe, d) przyspieszenie styczne i normalne.
17 lis 18:04
'Leszek: a) predkosc katowa
  
ω =

= 10t , ω = 30 (rad/s)
 dt 
b) predkosc styczna v = ω r , v = 10tr = 60 (m/s) c) przyspieszenie katowe
  
ε =

= 10 (rad/s2)
 dt 
d) przyspieszeni styczne i normalne
 dv 
ast =

= 10r = 20 (m/s2)
 dt 
an = v2/r = 180 (m/s2)
17 lis 19:17