fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
wektory arleta: Wiedząc, że 𝐴⃗ = [√2, 5, 3√4] i 𝐵⃗⃗ = [−3, √2, −1] oblicz następujące iloczyny a) 𝐵⃗⃗ × 𝐴⃗ b) 𝐵⃗⃗ × 𝐵⃗⃗ c) 𝐵⃗⃗ ∘ (𝐵⃗⃗ × 𝐴⃗) d) 𝐴⃗ ∘ 𝐴⃗ prosze o pomoc
17 lis 13:03
||: a sama nie potrafisz poszukac 2 wzorów i podstawic http://matematykadlastudenta.pl/strona/703.html
17 lis 14:03
'Leszek: AxB to iloczyn wektorowy wektorow A i B ,aby go obliczyc korzystamy z wyznacznika i j k 2. 5. 34 = i*[ 5(−1)−342] − j*[2(−1)−34(−3)] + k*[22 − 5(−3)] −3. 2. −1 i ,j, k sa to wersory AoB to iloczyn skalarny AoB = 2(−3) + 52 + 34(−1)
17 lis 14:36