fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
prąd stały Kamil: Do zasilania odbiornika o oporze 1,2Ω użyto 24 jednakowych ogniw o sile elektromotorycznej 1,5 V i oporze wewnętrznym 0,8Ω każde. a) Na ile sposobów można połączyć te ogniwa, wykorzystując wszystkie i biorąc pod uwagę tylko takie przypadki, w których liczba ogniw połączonych szeregowo w każdej gałęzi jest taka sama? b) Oblicz w każdym przypadku siłę elektromotoryczną baterii (ε0), jej oprór wewnętrzny (rb), natęenie prądu płynącego przez odbornik (I) i moc odbiornika (P). Załóż, że opór odbiornika nie zależy od temperatury. − tutaj prosiłbym jedynie o przykład jak to trzeba robi, wartości wyliczę sam c)Jaki wniosek wynika z zadania? Proszę o pomoc, niedługo mam sprawdzian.
16 lis 13:11
||: a) 8
  
b) I =

, n = mk = 24, P = I2R
 R+kr/m 
c) taki, że najlepiej połączyć ogniwa w baterię 2 x 12
17 lis 00:39
+-: Wnioski wynikają z celu który chcemy osiągnąć, tu popatrz na moc wydzielaną w poszczególnych konfiguracjach. Niby z czego ma wynikać 2x12
17 lis 10:35
Kamil: nieważne już po sprawdzianie
17 lis 11:00