fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
Błąd wartości współczynnika brak_nazwy: Jak wyznaczyć błąd wartości współczynnika który wynosi 3 za pomocą różniczki zupełnej? A zadanie brzmi tak: Na podstawie danych wyznaczyć współczynniki załamania światła dla szkła względem powietrza. W tym celu skorzystać ze wzoru: n21=sin1/2(δmin+φ)sin1/2φ. Błąd otrzymanych wartości współczynników wyznaczyć metodą różniczki zupełnej. Błędy kątów wyrazić w mierze łukowej. Dane: kąt łamiący φ to 60 stopni kąt odchylenia promienia δmin to 60 stopni 12min+φ) to 60 stopni 12φ to 30 stopni współczynnik załamania n21 to 3 Współczynnik udało mi się wyliczyć, jednak nie wiem jak obliczyć ten błąd. Bardzo proszę o pomoc!
15 lis 22:00
korki_fizyka@o2.pl: licząc pochodne cząstkowe wielkości mierzonych
15 lis 22:38
brak_nazwy: a mógłby mi to ktoś obliczyć, bo niestety nie rozumiem z tego nic
15 lis 22:45
'Leszek: Nie sa podane bledy bezwzgledne pomiarow odpowiednich katow .
16 lis 09:12