fizyka.pisz.pl forum zadankowe matematyka w fizyce kinematyka dynamika ruch obrotowy pole grawitacyjne teoria względności siły sprężystości i drgania mechaniczne fale mechaniczne akustyka elektrostatyka prąd elektryczny magnetyzm indukcja i fale elektromagnetyczne optyka światło i atom termodynamika hydrostatyka ciało stałe przemiany jądrowe gra w kropki
Elekstrostatyka Monika: Dwa ładunki punktowe q1 =5na i q2=1,25nC umieszczono w wodzie descylowanej o stałej dialektycznej er=81 w odległości 18cm od siebie. Oblicz A)w jakiej odległości od drugiego ładunku znajduje się punkt w którym natężenie pola elektrostatycznego będzie miało wartość równa 0N/C. B) potencjał pola elektrostatycznego w tym punkcie
15 lis 16:14
||: wystarczy porównać i podstawić do wzoru: http://fizyka.pisz.pl/strona/132.html
15 lis 19:38